Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÜRÜN BİLGİLERİ:


[products]


Kargo Ücreti: [shipping_method]

ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:

Ödeme şekli: [payment_method]

CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yükletmeksizin ödemekle yükümlüdür.

Ürün, Satıcı’ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

Adı-soyadı : [customer_fullname] 

Adresi : [payment_address]

Email : [customer_email]

Telefon : [customer_telephone]

SATICI

Adı-soyadı : PROGEM YAZILIM DANIŞMANLIK BİL.TUR.İNŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Adresi : Egemenlik Mah.6088 Sk.No: 13/A Işıkkent - Bornova / İZMİR

Email : info@progemmagaza.com

Telefon : +90 232 436 27 56

Şikâyetler için İrtibat Bilgisi : +90 232 436 27 56

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin 3.maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşme ile birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı PROGEM YAZILIM DANIŞMANLIK BİL. TUR.İNŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ile akdetmiş oldukları progemmagaza.com Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

[products]


Kargo Ücreti: [shipping_method]

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi : MNG Kargo

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, telefon numarası veya elektronik posta bilgileri: Egemenlik Mah. 6088 Sk. No: 13/A Işıkkent - Bornova / İZMİR, +90 232 436 27 56, info@progemmagaza.com, progemmagaza.com web sitesi iletişim formu

ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:

Ödeme şekli: [payment_method]

Teslimat Adresi: [shipping_address]

Fatura Adresi: [payment_address]

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan PROGEM YAZILIM DANIŞMANLIK BİL.TUR.İNŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.'nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 SATICI, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan şikâyetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALICI, her türlü şikâyetlerini ayrıca PROGEM YAZILIM DANIŞMANLIK BİL.TUR.İNŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. portalı üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile SATICI’ya yöneltebilecektir.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yükletmeksizin ödemekle yükümlüdür.

Ürün, Satıcı’ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde;
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  • Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde;
  • Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

ALICI’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme [date_added] tarihinde düzenlenmiştir.

Cayma Hakkı Formu Örneği

Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu form ile aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

ALICI’nın adı ve soyadı:

ALICI’nın adresi:

ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: